Kdo smo?

Smo podjetje, specializirano za varovanje in prevoz oseb v cestnem prometu z vozili višjega cenovnega razreda. Poleg standardnih poslovnih in zasebnih prevozov ter prevozov na letališče, nudimo tudi varovane VIP prevoze z voznikom telesnim stražarjem ter PREMIUM storitve različnih oblik transferjev in varovanj v skladu z vašimi željami in potrebami.

Naša poslanstvo

Naše poslanstvo je organizacija in izvedba še tako zahtevnih varnostnih in prevoznih storitev na najvišjem nivoju profesionalnosti, s tem pa vam je zagotoviti varnost, udobje in zanesljivost.

Poslovna ideja in začetki

Idejni osnutek podjetniške ideje je nastal v letu 2013 z začetkom analize na podlagi poslovnih in uporabniških izkušenj na področju varovanja in prevozov. Cilj je bil dvigniti nivo obeh storitvenih dejavnosti na najvišjo raven, jih ponuditi posamično ali jih hkrati narediti soodvisni.

Naša vizija

Želimo postati vodilni pri ponujanju zanesljivih storitev na področju varovanja in prevozov oseb ter v sodelovanju z referenčnimi partnerskimi podjetji, skrbno izbranih vozil in uporabo najnoveše tehnologije, naročniku še naprej ustvarjati odlično uporabniško oziroma potovalno izkušnjo.

O logotipu

Logotip podjetja v zlati barvi simbolizira kakovost, ugled in prefinjenost. Črna podlaga, simbolizira eleganco, moč in zaščito. Šest neenakomerno razporejenih zaporednih likov pravokotne oblike pa ponazarja varnostno kolono vozil, katera se uporablja za varovan prevoz VIP oseb v cestnem prometu, kar ponazarja naši poglavitni dejavnosti – varovanje in prevoz oseb.

Kontakt

STM, varovanje in prevozi, d.o.o.
STM, security and transport management, Ltd.
Koroška ulica 13C
4280 Kranjska Gora
  +386(0)40/841-841
  info@stm-transfers.com
  https://stm-transfers.com

Kdo smo?

We are a company specializing in the protection and transportation of road users with high-end vehicles. In addition to standard business, private and airport transfers, we also offer secure VIP transportation with a bodyguard driver and PREMIUM services of various forms of transfers and security in accordance with your wishes and needs.

Poslovna ideja

The conceptual design of the entrepreneurial idea was created in 2013 with the beginning of the analysis based on business and user experience in the field of security and  transportation. The aim was to raise the level of both service activities to the highest level, to offer them individually or to make them interdependent.

Naša poslanstvo

Our mission is to organize and deliver even the most demanding security and transportation services at the highest level of professionalism, ensuring you safety, comfort and reliability.

Naša vizija

We want to become a leader in providing reliable services in the field of security and transportation of persons, and in cooperation with reference partner companies, carefully selected vehicles and the use of the latest technology, continue to create a great customer or travel experience for the client.

O logotipu

The company logo in gold symbolizes quality, reputation and sophistication. Black base, symbolizing elegance, strength and protection. Six irregularly arranged sequential figures of rectangular shape illustrate the security column of vehicles used for the secure carriage of VIPs by road, which illustrates our main activity – the protection and carriage of persons.