Vse informacije, vsebine, podobe, programske in oblikovalske vsebine strani, storitve in njihova imena ter zgradba in celostni izgled, izvorna koda ter unikatna arhitektura spletne strani (domene) www.stm-transfers.com ter podstrani (poddomene) tudi, če niso našteti v tem obvestilu in izpolnjujejo definicijo avtorske pravice oziroma sorodne pravice ali intelektualne lastnine, so v izključni lasti družbe STM, varovanje in prevozi, d.o.o. (Angleško: STM, security and transport management, Ltd.) (v nadaljevanju: družba).

Uporabnik ali obiskovalec spletne strani ne sme nepooblaščeno uporabljati, prenašati ali kako drugače uporabiti vsebine, ki je definirana v prvem odstavku tega obvestila, brez izrecnega privoljenja družbe.

Vsakršna nepooblaščena uporaba je podlaga za odškodninsko odgovornost ter kazenski pregon.